Rozprávkový les 2017

Mlynčeky - ozdravný pobyt 2017

MDD 2017

Muriena 2017

Darovanie krvi 7.3.2017


Výročná členská schôdza 2/2017

Stavanie snehuliakov a karneval na ľade 2017

Adventný večer - vianočné trhy 2016

Katarínske stretnutie členov MS SČK Lisková 2016


Rozprávkový les 2016


Ozdravný pobyt v zotavovni SČK Mlynčeky 2016


Deň detí 2016


Upratovanie priestorov Cirkevnej školy / charity


Deň matiek 2016