Lisková sa zabáva 7/2018

Deň detí 9.6.2018

Deň matiek 18.5.2018

Prechádzka do prírody 1.5.2018

Darkyne krvi 4/2018

Muriena 11.3.2018

Korčuľovanie 4.3.2018

Exkurzia na hematologickom oddelení UVN Ružomberok

Fašiang v Ružomberku 12.2.2018

Výročná členská schôdza 26.1.2018

Potravinová zbierka pre SČK s SZŠ Dotyk v Ružomberku 2017

Rozprávkový les 2017

Mlynčeky - ozdravný pobyt 2017

MDD 2017

Muriena 2017

Darovanie krvi 7.3.2017


Výročná členská schôdza 2/2017

Stavanie snehuliakov a karneval na ľade 2017

Adventný večer - vianočné trhy 2016

Katarínske stretnutie členov MS SČK Lisková 2016


Rozprávkový les 2016


Ozdravný pobyt v zotavovni SČK Mlynčeky 2016


Deň detí 2016


Upratovanie priestorov Cirkevnej školy / charity


Deň matiek 2016