Čo robíme....

Naše aktivity

Snahou Miestneho spolku SČK v Liskovej je podporovať a zapájať sa do projektov centrálneho zriadenia Slovenského červeného kríža. Najdôležitejším poslaním je však pomoc zameraná hlavne na občanov obce Lisková, stmeľovanie našich občanov, organizovanie kultúrno - spoločenských akcií pre deti aj dospelých a v neposlednom rade pomoc v zmysle princípov SČK.

Rozprávkový les 2017

Po úspešnej minuloročnej akcii sme sa 10.9.2017 opäť stretli v Jamníku pri poľovníckej chate, aby sme zahájili ďalší ročník podujatia Rozprávkový les.
Tento rok bola účasť o niečo vyššia, ako to bolo vlani. Verím, že rok, čo rok sa k nám bude pridávať čoraz viac detí, rodičov, ale i rozprávkových postavičiek.

Pri vstupe do rozprávky vítal deti šašo, ktorý ich vyskúšal zo šašovskej zručnosti. Deti stretli včielku Máju a Vilka, Indiánku s Indiánom, Šípkovú Ruženku s kráľom, krásne lesné Víly. Tento krát sa nám niektoré rozprávky doplietli a naša Červená čiapočka mala miesto vlka medveďa. Najväčší strach mali deti pri BABACH JAGACH, ktoré nebezpečne vykúkali z kríkov. Rozprávkové bytosti preskúšali deti z vedomosti klasických rozprávok. Všetci to zvládli, i keď
niekedy bolo potrebné jemne našepnúť.

Akcia SČK predsa nemôže byť bez súťaže zo zdravotníckej tematiky. Súťažilo sa v obväzovaní "zlomenín" a prvej pomoci. Po úžasnom ošetrení a zázračnom vyliečení sa prítomní ukázali, akí sú super tanečníci. Nakoniec všetci doplnili energiu opečenou špekačkou.

Pobyt na čerstvom vzduchu všetkým náramne prospel. Chceme týmto poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Samozrejme Romanovi Kubalovi za ozvučenie, pánu starostovi, ktorý zabezpečil vykosenie lúky, aby sme nemuseli vyťahovať kliešte a navozenie lavíc. Veľmi si to vážime a  tešíme sa na všetkých o rok.

Výbor MS SČK Lisková


Deň detí  2017

Ani tento rok sme sa nenechali zahanbiť a Miestny spolok SČK s finančnou podporou obce  pripravil ďalší ročník obľúbeného podujatia "Deň detí v Liskovej". 10. júna 2017 nám síce počasie neprialo, ale ani to nás neodradilo od varenia výborného gulášu a súťaženia. Celé podujatie sa začalo tanečným vystúpením tanečnej školy Galaxy. Mladé tanečnice nám ukázali kus svojho umenia a za to, že to v daždi nevzdali, dostali sladkú odmenu a výborný guláš z tradičnej varechy pána Plaveckého. Súťažili sme síce v prekrytých priestoroch, ale o to bolo viac srandy. Lovili sme ryby v bazéne, preskakovali kruhy, tlačili fúriky, maľovali na tvár a do toho všetkého nám hrala energická hudba Romana Kubalu, ktorý sa aj tento rok postaral o ozvučenie. Moderovania sa ujala skúsená Eva Holdošová. Nechýbali ani ukážky prvej pomoci, ktoré mali pod patronátom mladí členova SČK Liptovský Mikuláš. Zabavili sa aj dospelí spolu s deťmi v preťahovaní lanom. Za získané body na stanoviskách dostali deti balíček so sladkou odmenou. Slnka síce bolo menej, ale aj napriek tomu bol zabezpečený pitný režim, zdravá strava - jabĺčka a výborný makovník. Nechýbala bohatá tombola od našich priaznivcov a sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka. Kto sa chcel zabaviť, ten sa zabavil aj napriek kvapkám, nám sa veľmi páčilo a nevieme sa dočkať ďalšieho ročníka.

Výbor MS Lisková

Výročná schôdza 2017

Dňa 17.2.2017 sa v priestoroch MŠ stretli členovia miestneho spolku SČK pri príležitosti výročnej schôdze. Hlavným programom bola správa o hospodárení, ako aj správa

o činnosti za rok 2016. Keďže voľby predsedu MS SČK Lisková v minulom roku boli z dôvodu odstúpenia bývalej predsedníčky neplánované a dočasné, bolo potrebné zopakovať voľbu v riadnom volebnom období v roku 2017. Toto stretnutie bolo teda aj volebné a jednohlasne potvrdilo vo funkcii predsedníčku MO SČK p. Emíliu Omastovú. Výbor zatiaľ pracuje v nezmenenom režime. Na záver oficiálnej časti stretnutia sme boli oboznámení s aktivitami, ktoré nás čakajú v roku 2017. Či už sú to kultúrne akcie, akcie charitatívne, prípadne také, na ktorých sa SČK zúčastní. Počas stretnutia bolo pripravené občerstvenie, chlebíky, koláče, slané, sladké tak, aby si každý vybral podľa chuti. Nechýbal ani náš tradičný "ochutený" čaj a vínko. Najbližšia akcia: Vynášanie Murieny 26.3.2017.

.

Karneval na ľade a stavanie snehuliakov

Dňa 22. 1.2017 zorganizoval Miestny spolok SČK v Liskovej v areály ZŠ svoju prvú tohtoročnú akciu "Karneval na ľade a stavanie snehuliakov". Mráz štípal, líca sa ružoveli, ale nikoho
z prítomných to neodradilo. Na ľade sa súťažilo, naháňalo, šantilo. Zabávali sa deti, aj dospelí. Súťaží bolo niekoľko. Keď prestala hrať hudba, deti sa zmenili na sochy, kto sa pohol vypadol. V tejto súťaži boli šikovnejšie dievčatá. Chlapci zas dominovali v korčuľovaní pomedzi kolky, bolo vidieť, že prekážková dráha im nerobí žiadny problém. Ohybnosť sme testovali podliezaním popod obväz, ktorý po každom kole klesal nižšie. Hokejové zručnosti sme overovali triafaním do bránky. Menšie deti z kratšej vzdialenosti, staršie mali väčšiu vzdialenosť, ale triafali väčším pukom. Túto disciplínu si vyskúšali aj dospelí a bolo sa veru na čo pozerať. Na záver sa tancoval hokejový tanec s dvoma hokejkami, ktoré si deti podávali. Vypadol ten, ktorý držal hokejku v čase, keď prestala hrať hudba. Deti za svoje výkony dostali sladkú odmenu a teplý čaj, tí najlepší aj medailu. Pre dospelých sa varilo vínko, ktoré zahrialo telo i dušu. Zábava bola výborná od začiatku, až do konca. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí umožnili a podieľali sa na konaní akcie. Pánu starostovi za pomoc s organizáciou, pani riaditeľke za poskytnutie areálu klziska a za ochotu pri technickom zabezpečení, Jurajovi Mudičkovi za skvelý hudobný doprovod, Eve Križanovej za sprievodné slová, členom MO SCK a liskovským dobrovoľným hasičom za pomoc pri chystaní klziska a za pomoc počas trvania akcie.

Výbor MO SČK Lisková


Adventný večer - vianočné trhy

Sobota 10.12.2016 patrila v našej obci Adventnému večeru, spojenému s vianočnými trhmi. Miestny spolok SČK sa samozrejme podieľal na ich priebehu. Začiatok bol plánovaný
od 15,oo hodiny. Trhy sa konali pred budovou Kultúrneho domu v Liskovej. Tento krát prišlo prekvapenie v podobe Mikuláša, ktorý deťom rozdával sladkosti. Mikuláša pripravil MS
SČK Lisková s finančnou podporou obce.

Podujatie otvoril príhovorom p. starosta Jozef Murina. Na vianočných trhoch sa podieľali
všetky zložky v obci. Červený kríž varil kapustnicu, varené víno a teplý detský punč, ktorý sa predával na litre. Atmosféru dopĺňali spoluobčania, ktorí svoju šikovnosť prezentovali pri predaji rôznych vianočných výrobkov, oplátok, ozdôb, drevených betlehemov, svietnikov a iných krásnych produktov. Kto mal chuť mohol si okrem ponuky SČK vybrať guláš, placky, šišky, hriate, víno a iné dobroty na jedenie a pitie.

Atmosféra bola veľmi príjemná hlavne vďaka ľuďom, ktorí prišli, zabavili sa a niečo dobré dali do žalúdka. Akcia sa aj tento rok vydarila. Verím, že aj pričinením MS SČK sa ľudia cítili príjemne a tešíme sa na podobné akcie. Touto cestou chcem poďakovať našim šikovným členkám a členom za ochotu pomôcť, priložiť ruku k dielu. Vďaka takýmto skvelým ľuďom sa oplatí  organizovať akekoľvek aktivity.

Výbor MS SČK Lisková


Katarínske stretnutie členov MS SČK Lisková

Pri príležitosti začiatku adventu výbor miestneho spolku SČK Lisková dňa 25. 11.2016 zorganizoval v priestoroch školskej jedálne "Katarínske"stretnutie svojich členov.

Hlavným programom bolo zhodnotenie činnosti miestneho spolku počas roka 2016. Predsedníčka p. Emília Omastová privítala prítomných členov aj hostí. Pozvanie na stretnutie prijali p. starosta Ing. Jozef Murina, pán poslanec miestneho zastupiteľstva Roman Kubala, predsedníčka MS SČK v Štiavničke. Predsedníčka zhodnotila uplynulú činnosť. Spomenula akcie, ktoré počas roka miestny spolok zorganizoval, prípadne na akých akciách sme sa podieľali, či už pomocou pri aktivitách, alebo ako zdravotný dozor. Za najúspešnejšiu akciu považujeme Deň detí 2016, ktorý mal najvyššiu účasť, ale aj najvyššie náklady. Poďakovala členom za spoluprácu a vyzvala ich do aktivít na ďalší rok. K finančnej stránke sa vyjadrila podpredsedníčka Mgr. Simona Jánošová, ktorá zhodnotia akcie po stránke financií. V krátkosti uviedla, koľko finančných prostriedkov sme vynaložili na ktorú akciu. Aký bol príjem z obce, koľko prostriedkov poskytli sponzori, prípadne, kto všetko pomohol pri organizácii akcie. Rozpočet na rok 2016 bol 500Eur z obce a náklady na aktivity MS SČK boli 2300Eur. Prostriedky navyše sme zabezpečili sponzorsky.

Keďže nezaháľame a chceme byť bližšie nie len našim členom, ale všetkým občanom našej obce, spustili sme webovú stránku www.redcross-liskova.webnode.sk , na ktorej sú dostupné všetky informácie o dianí v MS SČK, pozvánky a články z akcií. Po technických informáciách povedal pár slov prítomným aj starosta obce Ing. Jozef Murina a poslanec miestneho zastupiteľstva p. Roman Kubala. Po príhovoroch sme konečne pristúpili k príjemnejšiemu bodu a tým bola spoločná katarínska večera, príjemné posedenie v kruhu priateľov a skvelá zábava pri harmonike, za čo vďačíme p. Likavcovi. Taktiež ďakujeme všetkým členom a členkám, ktorí/é prispeli na stôl koláčikom. Každý z členov si domov odniesol malú pozornosť, kalendár Liptov na rok 2017.

Veríme, že nám bolo spolu všetkým dobre a tešíme sa na aktívnu činnosť v roku 2017.

Výbor MS SČK Lisková

Lampiónový sprievod 27.10.2016

Dňa 27. 10. 2016 výbor Miestneho spolku SČK s podporou obce Lisková zorganizoval druhý ročník Lampiónového sprievodu s názvom "Pozor v tme". Zraz účastníkov, detí i dospelých bol pred Kultúrnym domom v Liskovej. Predpokladaný počet detí bol cca 60, ale keďže sa minuli všetky dobošky, konštatujeme, že bol vyšší oproti 1. ročníku, čo nás veľmi teší. Po zvážení bezpečnostných rizík sme tento rok trasu zmenili. Minuloročnú prechádzku poza školu v neosvetlenej časti obce sme zamenili za asfaltový terén miestnych komunikácií. Vďaka intervencii p. starostu nám bolo vyhovené a na celej trase boli vypnuté pouličné lampy, čo umocnilo atmosféru lampiónov. Trasa končila na dvore Základnej školy Lisková, kde deti dostali sladkú odmenu a teplý čaj. Na záver sme vypustili lampióny šťastia.

Boli sme vyzimení, ale spokojní a s pocitom, že sa deťom páčilo sa tešíme na tretí ročník.

Najbližšia akcia Katarínske posedenie členov MS SČK na ihrisku v Liskovej.


Október - mesiac úcty k starším 12.10.2016

Dňa 12.10.2016 výbor Miestneho spolku SČK zorganizoval stretnutie svojich členov pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším". Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Cirkevnej školy v Liskovej a pozvanie okrem členov prijali aj p. riaditeľka z Oblastného spolku SČK Liptovský Mikuláš Mgr. Marika Kubíková, p. farár Mgr. Michal Hunčaga a pán starosta Ing. Jozef Murina.

Prítomných členov aj hostí privítala predsedníčka MS SČK p. Emília Omastová. Po milom príhovore program obohatila svojim spevom Evka Kubalová, žiačka ZŠ Lisková. Súčasťou stretnutia nebolo len príjemne si posedieť pri dobrotách, ktoré pripravili členky MS SČK, za čo si zaslúžia poďakovanie, ale i odovzdanie malých pozorností dôchodcom nad 60 rokov a jubilantom, ktorí v roku 2016 oslávili, alebo oslávia okrúhly sviatok. Počas zápisu do prezenčnej listiny každý prítomný člen dostal pero a reflexný pásik SČK. Veríme, že jubilantov potešila kniha "Liptov z neba" s krásnymi fotografiami z vtáčej perspektívy. Naši "starší" členovia dostali krásny balíček so šálkou s lyžičkou SČK a voňavý čaj. K prítomným sa prihovoril aj pán starosta a zaželal im veľa zdravia a spokojnosti v nadchádzajúcom období. Poďakoval za aktívnu prácu pre blaho našej obce. Taktiež informoval prítomných o aktivitách súvisiacich s rekonštrukciou Kultúrneho domu.

Následne popri pohostení prebehla voľná diskusia k rôznym témam.

Jubilanti a členovia nad 60. rokov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli dostaviť na stretnutie neostali zabudnutí a dňa 21.11.2016 dostali svoje darčeky pri osobnej návšteve p. Omastovej a p. Jánošovej.

Veríme, že sme členom MS SČK v Liskovej pripravili príjemné posedenie, a že sa im spoločný večer páčil.

Najbližšia akcia, ktorá nás čaká je Lampiónový sprievod obcou 27.10.2016 a Katarínske posedenie na ihrisku v Liskovej.


Rozprávkový les 11.9.2016

Dňa 11.9.2016 sa v Jamníku pri poľovníckej chatke konalo podujatie s názvom Rozprávkový les. Bola to pilotná akcia Miestneho spolku SČK a zúčastnilo sa jej odhadom 40 detí z našej obce. Pri vstupe do rozprávky vítal deti šašo, ktorý dal deťom inštrukcie o tom, čo je na konkrétnych stanovištiach pripravené. Na deti čakal Budík budíček, ktorý preveril šikovné deti v číslach. Princezná s čertom zistili, aké sú deti chytré. Šašovia sa bavili na detskom predvádzaní žonglovania, Pat a Mat vešali s deťmi ponožky a lesné víly porozprávali deťom príbeh o lesnom kráľovstve, poprosili deti, aby pomohli hľadať zázračný kvet a zachránili les. Všetky deti úspešne absolvovali určené stanoviská a za šikovnosť získali sladkú odmenu a malé pozornosti. Po prechádzke rozprávkovým lesom čakala na prítomných opekačka a voľná zábava. Toto podujatie bolo nie len o rozprávke, ale malo aj edukačný charakter. Deti sa dozvedeli, aké dôležité je chrániť prírodu, aký má zdravé životné prostredie význam pre naše zdravie.

Veríme, že pobyt na čerstvom vzduchu prospel všetkým zúčastneným a že toto podujatie bude rok, čo rok zaujímavejšie a účasť bude stúpať. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tejto nádhernej akcii, aby vyčarovali úsmev na detských tvárach. A samozrejme ďakujeme p. starostovi za zabezpečenie vykosenia okolia a p. Hradskému za poskytnutie priestorov a pomoc s tým spojenú. Veľmi si to vážime.


Deň detí 18.6.2016

Mesiac jún už tradične patrí deťom. Inak to nebolo ani 18.6.2016 v našej obci. Pod záštitou Miestneho spolku Červeného kríža v Liskovej sme pripravili na futbalovom ihrisku kopec zábavy nielen pre deti, ale aj mnohých rodičov.

Nechýbali súťaže, spev, tančeky, darčeky, maľovanie na tvár a mnoho iných atrakcií. K oslave detí sa pripojila aj súkromná škola Jánoš, ktorá našu celú zábavu otvorila. Účinkovali prevažne deti, žiaci z našej obce, čo nás veľmi potešilo a sme hrdí na naše šikovné deti. Celé popoludnie sa nieslo v duchu hesla "Čím chceš byť". Každé dieťa, ktoré sa zaregistrovalo pri stánku Červeného kríža, dostalo registračnú kartičku, upomienkové predmety a utekalo súťažiť. Pre deti boli pripravené súťažné stanoviská (učiteľ, matka, smetiar, zdravotná sestra, športovec, upratovačka). Na každom stanovisku si deti vyskúšali "chuť" každého povolania / poslania a dostali pečiatku do registračnej kartičky. Po úspešnom absolvovaní stanovísk odovzdali kartičku v stane Červeného kríža a získali sladkú odmenu. Týmto však náš program zďaleka nekončil. Veríme, že sa deti správne rozohriali a na ďalšiu súťaž sme prizvali aj rodičov. Však najväčšia zábava je vtedy, keď deti môžu mať pod kontrolou rodiča a nie naopak. Inak tomu nebolo ani v súťaži, kde sme simulovali zlomeninu ruky a dieťa malo pomocou pripraveného obväzového materiálu ( gáza, vata, obväz) rodičovi ruku ošetriť a pripraviť na sadrovanie. Dôraz sa kládol nie len na rýchlosť ošetrenia, ale aj kvalitu a na tú nám dozerali študentky z fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku.

Počas súťaží prebiehalo aj maľovanie na tvár, ktoré naše deti zmenilo na nepoznanie. Zrazu nám po ihrisku pobehovali mačiatka, spidermani, zombíci a kadejaké príšerky.

Deti sa veľmi tešili na pripravovanú novinku v našom programe. Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi, František Balog, Janka Puklušová nám zahrali rozprávku Zabudnutý čert. Bolo to milé predstavenie a podľa ohlasov sa páčilo nie len deťom, ale i dospelým.

Keďže nás sprevádzalo horúce počasie, nesmeli sme zabúdať počas všetkých aktivít ani na pitný režim. Deti mali k dispozícii neobmedzený prísun tekutín v stane Červeného kríža a neustále sa rozdávali jabĺčka a pomaranče. Samozrejme sme nezabúdali ani na hladošov. Už od rána sa varil chutný guláš p. Plaveckého a všetci si pochutili. Ani tento rok sme nezabudli pripraviť zaujímavú tombolu, ktorá bola žrebovaná priebežne. Veríme, že všetci boli spokojní, i keď nie všetkým sa ušli výhry. Vďaka našim sponzorom sme mohli žrebovať ceny, ako napríklad: tablet, darčekový kôš, poukaz na kúpanie v relax centre Gothal Lipt. Osada, poukaz na rodinný vstup do kontaktnej ZOO pri Tatralandii, kopec športových cien a veľa iného. Ceny boli zaujímavé, niektoré aj vtipné. Tento krát sme pripravili aj malú vtipnú tombolu, kde boli výhry, ako puzzle pre náročných (strúhanka), romantická večera pre dvoch (sáčková polievka a sviečky..a pod.). Pobavili sme sa a aj zasmiali. Však takéto akcie sa robia hlavne pre dobrú náladu a príjemné chvíle. Počas celého popoludnia nám zabezpečoval hudobnú a technickú spoluprácu p. Roman Kubala, za čo mu ďakujeme.

Veríme, že sa všetci cítili dobre, snahou členov Miestneho spolku SČK bolo práve toto.

Za organizačný výbor ďakujem členom miestneho spolku, obci, sponzorom a všetkým, ktorí prispeli svojou troškou a pomohli pripraviť pre naše deti pekné popoludnie. Nie je to jednoduché, a preto si vážime každú podanú ruku a milý úsmev. Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok na MDD 2017.


Deň matiek 11.5.2016

Dňa 11. mája 2016 si Výbor SČK v Liskovej uctil Deň matiek, ako aj Svetový deň Červeného kríža. Pri tejto príležitosti bola vyzdvihnutá nezištná pomoc darcov krvi, ktorých pomoc je neocenitená.