O nás

"Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť.  Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra.

Dnešok je tým správnym dňom milovať, pomáhať a predovšetkým žiť."                                                                  Dalajláma


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Liskovej je základnou organizáciou Národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž a je zaregistrovaný na ÚzS SČK Liptovský Mikuláš. Má dlhoročnú tradíciu a je jednou z najstarších dobrovoľných organizácií. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie humanitárnej pomoci, výučbu poskytovania prvej pomoci, pomoc v sociálnej oblasti, bezpríspevkové darcovstvo krvi, ale aj organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí v obci. Základným poslaním Červeného kríža je predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Úlohy vymedzuje zákon o SČK, stanovy a hlavné úlohy, schválené Snemom SČK. SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré sú: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť. 6. apríla 2016 sa na stretnutí Miestneho spolku SČK v Liskovej uskutočnila voľba nového predsedu MSČK a bol schválený plán práce na 1. polrok 2016.

 Výbor MSČK v Liskovej v zložení: Predseda: p. Emília Omastová, podpredseda a mediálna komunikácia Mgr. Simona Jánošová, tajomník: p. Katarína Žúborová, pokladník: p. Martina Boroňová, kontrolná rada: p. Oľga Lauková, p. Janka Tomková, členky výboru: Mgr. Martina Mojšová, p. Silvia Čížiková, Mgr. Marika Kosová, p. Janka Čurillová, Mgr. Janka Kolárová